Home » privacy policy
Tùng Lâm

Ngày có hiệu lực: 1 tháng 6, 2020

Chúng tôi tại “Safe Betting Sites” cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi Safebettingsites.com và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các thực hành được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, phiên bản cuối cùng cập nhật vào ngày 22 tháng 8, 2023.

1. Dữ liệu Cá nhân Chúng tôi Thu thập và Lý do Thu thập

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn, có thể bao gồm:

 1. Thông tin Cá nhân Bạn Cung cấp: Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác khi bạn sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
 2. Dữ liệu Sử dụng và Nhật ký: Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, hệ điều hành, URL giới thiệu và ngày và giờ bạn truy cập. Thông tin này giúp chúng tôi phân tích và cải thiện hiệu suất của trang web của mình.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã thu thập cho nhiều mục đích, bao gồm:

 1. Để cung cấp và duy trì trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 2. Để cải thiện chức năng và trải nghiệm người dùng của trang web của chúng tôi.
 3. Để phản hồi yêu cầu và cung cấp hỗ trợ khách hàng.
 4. Để phân tích xu hướng và mẫu sử dụng để nâng cao nội dung và dịch vụ của chúng tôi.
 5. Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Tiết lộ Thông tin của Bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

 • Nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp chúng tôi vận hành trang web và cung cấp dịch vụ của mình.
 • Đơn vị hành pháp nếu được yêu cầu theo luật hoặc để bảo vệ quyền và sự an toàn của chúng tôi.
 • Nhà cung cấp phân tích bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu mẫu sử dụng trang web.
 • Bên thứ ba khác với sự đồng ý của bạn.

Liên kết của Bên thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web, nền tảng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực hành bảo mật hoặc nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào bạn truy cập.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được cung cấp trong biểu mẫu bình luận, bao gồm cả bình luận đó. Ngoài ra, chúng tôi thu thập địa chỉ IP của khách và chuỗi đại diện người dùng trình duyệt để giúp chúng tôi ngăn chặn spam và đảm bảo an ninh cho nền tảng của mình.

Chúng tôi có thể sử dụng một chuỗi (hash) được ẩn danh từ địa chỉ email của bạn để kiểm tra xem bạn có tài khoản Gravatar hay không. Chính sách bảo mật dịch vụ Gravatar có thể được tìm thấy tại đây. Nếu bình luận của bạn được chấp thuận, hình ảnh đại diện của bạn sẽ được hiển thị cùng với bình luận của bạn.

Phương tiện truyền thông

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn không nên tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) bên trong chúng. Trang web của chúng tôi cho phép khách truy cập tải xuống và trích xuất dữ liệu vị trí từ các hình ảnh có sẵn trên nền tảng.

Biểu mẫu liên hệ

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phát hiện thư rác tự động để xem xét nhận xét của khách truy cập được gửi qua biểu mẫu liên hệ.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có việc truyền dữ liệu qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%.

Bánh quy

Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi bằng cách để lại nhận xét, bạn có tùy chọn lưu trữ một số thông tin cá nhân nhất định như tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Điều này được thực hiện chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn. Trang web của chúng tôi sử dụng các cookie được thiết kế đặc biệt để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn bằng cách loại bỏ việc bạn phải nhập nhiều lần thông tin cá nhân của mình khi để lại nhận xét trong tương lai. Chính sách bảo mật của chúng tôi nêu rõ rằng các cookie được đề cập sẽ có hiệu lực trong thời gian một năm.

Khi truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, cookie tạm thời sẽ được sử dụng để xác định sự chấp nhận cookie của trình duyệt của bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi đảm bảo rằng cookie được đề cập không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là cookie này sẽ tự động bị xóa khỏi trình duyệt của bạn sau khi bạn đóng nó.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi tạo nhiều cookie để lưu trữ an toàn thông tin đăng nhập và tùy chọn hiển thị màn hình của bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi nêu rõ thời gian hoạt động của cookie trên nền tảng của chúng tôi. Cookie đăng nhập sẽ vẫn hoạt động trong khoảng thời gian hai ngày, cho phép người dùng truy cập tài khoản của họ một cách thuận tiện trong khung thời gian này. Mặt khác, cookie tùy chọn màn hình có thời hạn hiệu lực dài hơn là một năm, cho phép người dùng tùy chỉnh tùy chọn màn hình của họ trong thời gian dài hơn. Chính sách bảo mật của chúng tôi nêu rõ rằng bằng cách chọn tùy chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được gia hạn trong thời gian hai tuần. Chính sách bảo mật của chúng tôi nêu rõ rằng khi bạn chọn đăng xuất, hệ thống sẽ tự động xóa mọi cookie đăng nhập được liên kết với tài khoản của bạn.

Khi bạn tham gia vào hoạt động chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, điều quan trọng cần lưu ý là cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này sẽ chỉ chứa ID bài đăng của bài viết cụ thể mà bạn đã chỉnh sửa. Thời gian hết hạn cho cookie này được đặt thành 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web của chúng tôi có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết) từ các nguồn bên ngoài. Nội dung được nhúng hoạt động như thể bạn đang truy cập trực tiếp vào trang web nguồn. Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, bao gồm tính năng theo dõi của bên thứ ba và giám sát các tương tác với nội dung được nhúng, đặc biệt nếu bạn đăng nhập vào trang web của họ.

2. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nhận xét và siêu dữ liệu liên quan của chúng được giữ lại vô thời hạn để hỗ trợ tự động phê duyệt các nhận xét tiếp theo, loại bỏ nhu cầu kiểm duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký, thông tin cá nhân được cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ sẽ được lưu trữ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của họ (ngoại trừ tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có quyền truy cập vào thông tin này.

3. Quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web của chúng tôi hoặc để lại nhận xét, bạn có quyền yêu cầu tệp xuất chứa dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả dữ liệu bạn đã cung cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, ngoại trừ dữ liệu cần thiết cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web và dịch vụ của chúng tôi không dành cho cá nhân dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư được cập nhật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ business@finixio.com.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này nếu cần. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này và “Ngày có hiệu lực” ở trên cùng sẽ phản ánh bản sửa đổi mới nhất. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang này định kỳ để biết thông tin cập nhật.

Tùng Lâm

Tùng Lâm, một tác giả nổi tiếng người Việt với kiến thức sâu rộng về cờ bạc, đã tạo dựng cho mình một vị thế đặc biệt trong lĩnh vực chiến lược đánh bạc và cá cược trách nhiệm. Là người đóng góp chính cho SafeBettingSites Vietnam, Lâm kết hợp hiểu biết văn hóa với kỹ năng ngành, hướng dẫn những người yêu thích ra quyết định thông minh.